วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วัดพนมขวัญ พระเจดีย์พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ขออนุโมทนาบุญ กับศรัทธาผู้ใจบุญ ร่วมสร้างพระเจดีย์พระพุทธเจ้า 28 พระองค์  ซึ่งการก่อสร้างก็จะยังคงมีต่อไปเรื่อยๆ จนเสร็จสมบูรณ์ในวันหนึ่งข้างหน้าอย่างแน่นอน


อัพเดทภาพ 29-03-2561

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อัพเดทรูปพระเจดีย์ พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ (10-07-2560)

เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับองค์พระเจดีย์หลัก ซึ่งทำพิธียกช่อฟ้าเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงบริเวณรอบๆ ก็ยังต้องมีการก่อสร้างต่อไปจนเสร็จสิ้น หากมีงบประมาณก็จะมีการสร้างเพิ่มเติมต่อไปขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนสร้างพระเจดีย์ฯ ด้วยครับ