วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

ร่วมสร้างพระเจดีย์พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

วัดพนมขวัญขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมร่วมสร้าง
พระเจดีย์พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์
:: เฉลิมพระเกียรติ ร.๙    ๘๔พรรษา  มหาราชา ::
เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


แบบแปลนครั้งแรกที่เริ่มสร้าง


วัตถุประสงค์ในการสร้างพระเจดีย์
๑.เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
๒.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๓.เพื่อให้ศาสนิกชนชาวพุทธได้ระลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์
๔.เพื่อเป็นสมบัติในพุทธศาสนาสืบต่อไป เพื่อให้พระพุทธศาสนายั่งยืนจนครบ ๕,๐๐๐ ปี ตามพุทธทำนาย
๕.เพื่อสะเดาะเคราะห์ให้กับประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยพบกับความสันติสุข สงบ ร่มเย็น มีแต่ความปรองดอง สามัคดี


เริ่มวางศิลาฤกษ์ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดย หลวงปู่สุจี กตสาโร(ตุ๊ปู่จี๋) วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ปัจจุบัน หลวงปู่ได้มรณะภาพไปแล้ว


ประมาณการงบประมาณ ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท (ประมาณการในครั้งแรก) 
ซึ่งปัจจุบันคาดว่าคงต้องใช้งบประมาณมากกว่านี้


การก่อสร้างในปี 2552 - 2553
การก่อสร้างปี 2554 - 2555


การก่อสร้างปี 2556

3 ภาพนี้  ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
 
 


การก่อสร้างปี 2557

     ณ  6 มกราคม 2557ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ สนใจร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ 
บัญชี วัดพนมขวัญ ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาย่อยแม่หล่าย เลขที่บัญชี  008 – 2 – 85243 – 9
หรือ

หรือ สามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที่วัดพนมขวัญ ติดต่อ พระใบฎีกาสิริวุฒิ  ปญฺญาวชิโร (เจ้าอาวาส)โทรศัพท์ 086-9157589 , 054-646666
ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ร่วมสมทบทุนสร้างพระเจดีย์ด้วยครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น